@450 laajakaista-asiaa

Maaseudun puhelinlinjat ja laajakaistat

Sonera on aloittanut massiivisen kampanjan maaseudun puhelinyhteyksien ja laajakaistojen alasajoon.

Puhelinkampanjalla soitellaan asiakkaille ja kehutaan @450 laajakaistan edullista hintaa ja yhteyden hyvää laatua. Näin on saatu asiakkaita petetyksi ja luopumaan hyvin toimivasta laajakaistayhteydestä. Sonera on lähettänyt postissa laitteet asiakkaalle, tässä vaiheessa karvas totuus on paljastunut, luvattua yhteyttä ei saadakaan.toimimaan. Mahdollinen yhteys toimiakseen vaatii korkealle asennettavan lisäantennin jolla yhteys mahdollisesti saadaan toimimaan. Kaikki tämä omalla kustanuksella. Toimiva laajakaista katkaistaan välittömästi ja sitä ei luvata palauttaa vaikka uutta ei saada toimimaan.

Sonera ei lupauksistaan huolimatta ole käynyt varmistamassa yhteyden toimivuutta tapauskohtaisesti.

Myös argumentti hinnan edullisuudesta on täyttä valhetta, jos yhteys toimii huonosti tai ei lainkaan niin raha maksetaan tyhjästä. Myös kaistan rajoitus jos yhteys toimisi antaisi mahdollisuuden netin käyttöön vain viitenä päivänä kuukaudessa.

Itse hankin @450 laajakaistan Helmikuussa 2008 vuoden kokeilun jälkeen voin sanoa ettei sitä todellakaan voi sanoa laajakaistaksi. Kotoa en saanut sillä ensimmäistäkään yhteyttä, olisi vaatinut ulkoantennin ja noin 30 metrin maston ja sen rakentamiseen minulla ei ollut mahdollisuuksia. Jostain sain hetkellisesti yhteyden mutta ilman ulkoantennia yhteys ei toimi kun joissain harvoissa paikoissa ei voida puhua mistään liikkuvasta laajakaista jos se vaatii massiivisia antennirakenteita toimiakseen.

Koko verkko on tehty niin harvaksi ettei sillä voida saada toimivia yhteyksiä aikaiseksi. Voidaan puhua niinsanotusta lumeverkosta jolla saadaan alasajettua toimivat laajakaista yhteydet.

Toki verkko sinänsä on kannatettava siellä missä ei vielä ole muuta mahdollisuuta laajakaistan käyttöön yhteydellä voidaan rajoitetusti hoitaa laskujen maksua ja sähköpostia mutta vaativaan yrityskäyttöön siitä ei ole.

Voin sanoa kokemukseni perusteella, että nyt ollaan tekemässä sellainen virhe mikä vaarantaa koko maaseudun yritustoiminnan ja turvallisuuden.

Ei pidä uskoa Soneran vakuutteluihin, vaan pitää kuunnella meitä maaseudun asiantuntijoita ja toimia niin ettei korvaamatonta vahinkoa päästäisi enään tekemään.

Nyt pitäisi välittömästi laittaa toimenpidekielto millä linjojen purkaminen estetään. Myös pitää asettaa uhkasakko Soneralle, 30 miljoonaa euroa olisi sopiva summa minkä he väittävät olevan tappio vuodessa maaseudun puhelinlinjoista.

Myöskin Soneran ilmoitus olla korjaamatta rinkkoontuneita puhelin ja laajakaista yhteyksiä tuntuu ihmeelliseltä. Vaikka yhteyttä ei ole Sonera laskuttaa normaalisti. Maksusta pääsee eroon vain sanomalla itse liittymän irti.

”Viat” ovat myös yllättäen lisääntyneet rajusti tuntuu siltä , että niitä tehtaillaan tietokoneen äärestä.

Viimeisin tämän päivän tieto on paikallisen linja-autoyrittäjän yhteyksien ”vika” jota ei luvattu korjata korkeiden kustannusten vuoksi. Tällä vaarannetaan koko yrityksen toiminta, kunnollista kännykkä yhteyttäkään ei toimipaikasta ole.

Seuraavassa suora lainaus matkapuhelimien käyttöohjeesta:

Tämä laite käytää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä kommunikoinissa kuten hätätilanteessa.”

Olen myös avannut adressin Boikotoi TeliaSoneraa osoitteessa: http://www.adressit.com/boikotoits

Samoin olen avannut kriisipuhelimen johon petetyt Soneran asiakkaat voivat soittaa ja kertoa kokemistaan vääryyksistä. Numero on 0442 804 500

Kotisivuni: http://www.nettilinja.fi/~jnuppula/

s.posti jotapnup@hotmail.com

Jorma Nuppula

Kommentti artikkeliin “@450 laajakaista-asiaa”
 1. kallekk sanoo:

  Kansanpuhelin – lankapuhelimesta kännykkään
  ” Lähtökohtana selvityksessä on, että ennen kuin lankapuhelinpalvelun tarjonta yhdellekään asiakkaalle lopetetaan, tälle tarjotaan korvaavia matkapuhelin- ja laajakaistapalveluita, jotka täyttävät selvityksessä esitetyt 12 ehtoa.”
  Arvionsa perusteella ministeriö päättää, mitä muutoksia teleyritysten toimilupiin, lakiin tai muihin normeihin vielä tarvitaan palvelutason varmistamiseksi. Lähtökohta on, että ennen kuin lankapuhelinpalvelun tarjonta yhdellekään asiakkaalle lopetetaan, tälle tarjotaan korvaavia matka-puhelin- ja laajakaistapalveluita, jotka täyttävät ainakin seuraavat 12 ehtoa:
  Kaikissa vaatimuksissa on lipsuttu ja pahinta on ettei kukaan valvo(ei ymmärrä mitä on tapahtumassa) uskotaan sinisilmäisesti Soneran vakuutteluita: kaikki on kunnossa ja vaatimuksia noudatetaan tinkimättömästi.
  1) Sisätilapeitto. Matkapuhelu onnistuu kaikissa vakituisissa normaalirakenteisissa asunnoissa ja yritysten toimipaikoissa myös rakennuksen sisätiloissa ilman käyttäjän kustannuksella hankittavia lisälaitteita. Jollei sitä voida varmistaa, teleyritys huolehtii kustannuksellaan palveluiden saatavuudesta jollakin muulla tekniikalla.
  Tätäkin vaatimusta on helpotettu, kuuluvuutta vaaditaan yhdessä paikassa ulkoantennilla.
  2) Verkon sähkönsaanti. Matkapuhelinverkon tukiasemien sähkönsaanti on varmistettu niin, että palvelut toimivat moitteettomasti yleisen sähkönjakeluverkon häiriötilanteissakin vähintään kolme (3) tuntia. Taajamien ulkopuo-lella olevien tukiasemien häiriöttömän toiminnan vähimmäisaika nostetaan vähintään kuuteen (6) tuntiin 1.6.2010 mennessä.
  Mahdollista vain jos maaseudun tukiasemat varustetaan automaattisesti käynnistyvillä agrekaateilla
  3) Päätelaitteen sähkönsaanti. Teleyritys huolehtii siitä, että kuluttajalle tarjotaan kohtuullisella hinnalla välineitä, joilla matkaviestinten akut voidaan ladata muualta kuin yleisestä sähkönjakeluverkosta, milloin kuluttajan vakituinen asunto ei ole yleisen sähkönjakeluverkon piirissä.
  Tämä ei ole ongelma jos Sonera maksaa !!
  4) Hätäpuhelut. Hätäpuhelut ovat mahdollisia matkapuhelinliittymästä vastaavasti kuin lankapuhelimesta.
  Seuraavassa suora lainaus matkapuhelimien käyttöohjeesta:
  ”Tämä laite käytää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä kommunikoinissa kuten hätätilanteessa.”
  5) Tekstiviestihätänumero. Yhteistyössä viranomaisten kanssa koko maassa otetaan käyttöön erityisryhmille erikseen osoitettavissa oleva yhtenäinen matkapuhe-linverkon 112-tekstiviestihätänumero.
  6) Erityisryhmät. Teleyritykset huolehtivat, että erityisryhmille on tarjolla matkapuhelinverkon (GSM) pääte-laitteita ja palveluita, jotka ovat palvelutasoltaan vähintään yhtä hyviä kuin lankaverkon vastaavat palvelut.
  Taitaa olla mahdoton tehtävä ?
  7) Lopettamisilmoitus. Lankapuhelinpalvelun lopettamisesta ilmoitetaan kuluttajalle vähintään vuotta aikaisemmin.
  Tätä ehtoa Sonera on noudattanut yli odotusten, jatkuvasti pukkaa kirjeitä palveluiden lopettamisesta ja uhkailuja jos et nyt lopeta palveluita jatkossa maksat kaikki kulut itse.
  Toki näin on tehty tähänkin asti jopa linjat on jouduttu korjaamaan itse.
  Sonera hallitsee vain laskutuksen ja aiheettomat hinnankorotukset, näin asiakkaat pakotetaan luopumaan palveluiden käytöstä. On erikoista, että yrityksellä on varaa kohdella asiakkaitaan näin törkeästi. Mikä olisi se taho joka uskaltaisi puuttua tilanteeseen? Päättäjiltä odottaisin jämäkkää suhtautumista eikä nöyristelyä, Sonera pitää meitä pilkkanaan!!
  8) Muut kuin vakituiset asunnot ja toimipaikat. Muualla kuin vakituisissa asunnoissa ja yritysten toimipaikoissa asiakkaille tarjotaan lopetettavien palveluiden tilalle korvaavia puhelinpalveluita ja vähintään peruspalvelutason laajakaistayhteyksiä kuluttajaviranomaisten ja Viestintäviraston hyväksymin ehdoin.
  9) Hyvitykset. Teleyritys hyvittää kuluttajalle kuluttajaviran-omaisten ja Viestintäviraston hyväksymin ehdoin laitteet ja kustannukset, jotka käyvät tarpeettomiksi lankapuhelinpalvelun tai lankapuhelinverkon kautta tarjotun laajakaista-palvelun lakatessa.
  Hyvitystä on luvattu aivan parikymppiä kuittia vastaan
  10) Hyvitys langattomaan laajakaistaan siirryttäessä. Tarjotessaan lakkautettavan lankaverkon laajakaistayhteyden tilalle langatonta laajakaistapalvelua teleyrityksen on hyvitettävä kuluttajaviranomaisten ja Viestintäviraston hyväksymin ehdoin lisälaitteista ja järjestelyistä kuluttajalle aiheutuvat kustannukset.
  Saapa nähdä, kustannukset voivat olla yli kymmenentuhatta euroa.
  11) Laajakaistan nopeus. Laajakaistan peruspalvelutasoksi määritellään koko maassa 1 Mbit/s.
  Ei tule onnistumaan @450 tekniikalla. Oli susi jo syntyessään. Tekniikka on vanhentunutta ja kaistaa ei ole riittävästi.
  12) Julkisen tuen verkot. Julkisella taloudellisella tuella rakennetut laajakaistayhteydet ylläpidetään teleyritysten tekemien sopimusten mukaisesti.
  Ihmettelen millaisia henkilöitä meillä on paikallistasolla ollut asioista päättämässä, ei ole ymmärretty edes alkeellisimpia sopimusteknisiä asioita (esim. palvelun kesto olisi pitänyt vaatia vähintään 50 vuoden sopimus)

Jätä kommentti

css.php